HARSTEL DOROTA STELMACH

Dane do korespondencji:

ul. Wł. Orkana 23c/23, 58-307 Wałbrzych

email: biuro@harstel.pl

NIP 886 289 17 68 REGON 364455537


MARCIN STELMACH

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

telefon + 48 881 222 781

email: marcin.stelmach@harstel.pl

Korespondencję prosimy kierować pocztą elektroniczną. Dziękujemy.